Ochrona danych osobowych

Komunikat dotyczący ochrony danych osobowych

Przedsiębiorstwo Handlowe „Podlasiak” Andrzej Cylwik z siedzibą w Białymstoku, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok i adres do doręczeń: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok, NIP 5421005380, REGON 050290967, adres poczty elektronicznej: sklep@umywalki.pl niniejszym informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna. Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem.
W związku z powyższymi zmianami jako administrator informujemy, iż celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 1. Możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną i wykonania umowy której są Państwo stroną wraz z możliwością dokonania transakcji oraz płatności za zakupy – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2. Obsługi zakupów dokonanych bez rejestracji – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 3. Obsługi reklamacji – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 4. Działań analitycznych i statystycznych prowadzonych w celu poprawy jakości obsługi, analiz zachowań oraz aktywności użytkowników z możliwością poznania preferencji użytkowników, – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 5. Ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw, 6. Umożliwienie kontaktu Telefonicznego i Mailowego z klientem w celu realizacji zamówienia, bądź wyjaśnienia niejasności związanych z transakcją przez Biuro Obsługi Klienta P. H. „Podlasiak” Andrzej Cylwik.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Państwa dane przechowywane są przez czas potrzebny do wykonania w/w celów, bądź procedury związanej bezpośrednio zawarciem transakcji.

Firma P.H. „Podlasiak” Andrzej Cylwik, jako Administrator Państwa danych osobowych, gwarantuje pełne bezpieczeństwo i poufność. Na każdym etapie dajemy Państwu możliwość rozszerzenia wiedzy i zarządzania dot. przechowywania danych osobowych po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem sklep@umywalki.pl i weryfikacji przez osobę uprawnioną. 
Na Państwa wniosek dajemy możliwość wycofania zgody i całkowitego usunięcia danych osobowych przechowywanych przez firmę P.H. „Podlasiak” Andrzej Cylwik.

Firma P.H. „Podlasiak” Andrzej Cylwik gwarantuje bezpieczeństwo i pełną kontrolę w zakresie przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych.

Sklep internetowy, działający pod adresem www.umywalki.pl prowadzony jest przez firmę:
P.H. “Podlasiak” Andrzej Cylwik
z siedzibą:
ul.Przędzalniana 60
15-688 Białystok

Nr NIP: 542-100-53-80; REGON: 050290967

Wpisana do Ewidencji Działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod nr 29236M,
Figuruje w CEIDG http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/